EN | DE | NL | Contact

Disclaimer

Door het bezoeken van www.sp-taxadvisors.com (de Site) en de hierop aangeboden informatie, bevestigt u onderstaande disclaimer te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Indien u niet akkoord gaat met inhoud dan wel voorwaarden van deze disclaimer, verzoeken wij u vriendelijk deze website niet te bezoeken.

Toegankelijkheid

Het doel van de Site is niet het ontduiken van wet- en regelgeving van kracht in landen die openbaarmaking van of toegang tot de Site verbieden. Voor personen die domicilie hebben in of onder de jurisdictie vallen van één van deze landen is toegang tot de Site niet toegestaan (om welke reden dan ook). Diensten die beschreven zijn op de Site zijn mogelijk niet beschikbaar voor inwoners van bepaalde landen. Dit geldt met name voor mensen die domicilie hebben in de V.S., de Amerikaanse nationaliteit hebben of op andere wijze als Amerikaans persoon worden beschouwd. Voor personen voor wie deze beperkingen van toepassing zijn, is toegang tot de Site niet toegestaan.

Geen afhankelijkheid/ geen vertegenwoordiging of garantie

De Site bevat en is gebaseerd op uitsluitend algemeen toegankelijke informatie. De Site geeft geen garantie dat de op de Site weergegeven informatie en opinies volledig, accuraat, correct, waarheidsgetrouw en actueel zijn. De Site is in het bijzonder geenszins verplicht tot het actualiseren dan wel van de Site verwijderen van verouderde informatie of opinies. De informatie en opinies verstrekt op de Site kunnen niet worden opgevat als juridisch, fiscaal, financieel of ander professioneel advies. Derhalve dient op grond van deze informatie geen definitieve beslissing te worden genomen of actie ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies van een gekwalificeerd advocaat alsook van een gekwalificeerd juridisch en fiscaal raadsman in iedere betreffende jurisdictie en met gebruik van gekwalificeerde family offices.

Copyright

De gehele inhoud van de Site is beschermd door het internationaal auteursrecht en door merkrechten. De Site en haar filialen zijn eigenaar van de auteursrechten en handelsmerken. Niets van de inhoud van de Site, inclusief foto's, afbeeldingen, tekst en programmacode(s), mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, verzonden of verspreid op welke wijze dan ook. Het is toegestaan voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik fragmenten van verschillende gedeelten van de Site downloaden en af te drukken.

Gelinkte websites

De hyperlinks naar en inhoud van websites van derden worden niet regelmatig gecontroleerd of geanalyseerd door de Site. Wij kunnen niet garanderen, expliciet noch impliciet, dat deze informatie accuraat of volledig is. Mocht u dergelijke links activeren, dan verlaat u de Site op uw eigen risico. De Site, haar directeuren, werknemers en adviseurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Internetbeveiliging

Internet is een universeel medium en informatie en e-mail berichten verzonden via internet zijn vertrouwelijk noch veilig. E-mail verkeer en informatie kan over nationale grenzen terechtkomen, zelfs als zender en ontvanger zich in het zelfde land bevinden. De gebruiker erkent in het bijzonder het risico inherent aan dergelijke elektronische communicatie, dat e-mail berichten en bijlagen daarvan of enige andere door elektronische middelen beschikbaar gemaakte informatie mogelijk gevoelig kan zijn voor (systematische) onderschepping door derden, zonder significante inspanning. De Site kan niet garanderen dat zij (i) zonder fouten of onderbrekingen zal functioneren en (ii) dat de Site en alle andere componenten gebruikt bij de toegang tot de Site geen schadelijke elementen bevatten (met name virussen, trojaanse paarden, wormen en dergelijke).

De Site gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die automatisch op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen uw gebruik van de website te analyseren. De informatie gegenereerd door de ‘cookie’ over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie met als doel het evalueren van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten over website activiteit voor website exploitanten en het aanbieden van diensten gerelateerd aan website activiteit en internet gebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden wanneer de wet dit vereist, of indien derden in naam van Google de informatie verwerken. Google zal uw IP- adres niet koppelen aan enige andere data die zij bewaart. U kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van uw browser uitschakelen; het niet accepteren van 'cookies' kan er echter toe leiden dat de u deze website niet in haar geheel zal kunnen benutten. Door het gebruik van deze website, stemt u in met het verwerken van gegevens over u door Google op de manier en met de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Toepasselijk recht

De Site, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook (inclusief gevolgschade) als gevolg van het gebruik van de Site, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Het gebruik van de Site wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Zwitserse recht. De enige plaats van jurisdictie voor alle geschillen voortkomend uit het gebruik van de Site dan wel onze diensten is Zürich, Zwitserland.