Nieuws

Nieuws


7 april 2020: het Hoger Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden stelt dat de voormalige UBS-bankrekeninghouder gebruik kan maken van de vrijwillige inkeerregeling in Nederland. Het Hof concludeerde dat de belastingdienst niets te weten zou komen over de rekening bij de UBS-bank, anders dan via de gedane melding door de rekeninghouder. Bron: rechterlijke uitspraak 

29 mei 2020: Het Nederlandse kabinet is van plan om vanaf 2024 een nieuwe bronbelasting in te voeren op dividend dat naar belastingparadijzen stroomt. Deze maatregel wordt gezien als een nieuwe belangrijke stap in de strijd tegen belastingontwijking. De nieuwe bronbelasting komt bovenop de bronbelasting op rente en royalty's vanaf 2021. Bron: persbericht 

3 juni 2020: Nederland heeft een belastingverdrag gesloten met Liechtenstein. In dit verdrag staan ​​afspraken die moeten voorkomen dat burgers of bedrijven enerzijds dubbele belasting betalen en anderzijds belastingontwijking. Bron: persbericht 

11 augustus 2020: Op 21 februari 2017 heeft de Nederlandse Belastingdienst de Federale Belastingdienst in Zwitserland (FTA) verzocht om specifieke bankgegevens over te dragen over (voormalige) UBS-klanten met een woonplaats in Nederland. De groepsaanvraag was gebaseerd op lijsten die in 2006 en 2008 door de UBS-bank waren uitgegeven en die door de Duitse Belastingdienst aan de Nederlandse belastingdienst waren overhandigd. De lijsten bevatten gecodeerde informatie over vermoedelijk Nederlandse ingezetenen met een (vermoedelijke) bankrekening bij UBS Zwitserland. In haar groepsverzoek verzoekt de belastingdienst om bekendmaking van de identiteit van de uiteindelijk gerechtigden en om vermogensoverzichten voor de periode 1 maart 2010 tot en met 31 december 2015. Op 11 augustus 2020 vaardigde de FTA een definitief besluit uit dat de overdracht van de gevraagde informatie mogelijk maakte. Tegen het besluit kan door de betrokken personen beroep worden aangetekend binnen 30 dagen na het huidige besluit. Bron: Besluit FTA van 21 augustus 2020 

decree FTA August 11, 2020.pdf

1 januari 2021: Invoering van de Wet bronbelasting 2021 in Nederland. Nederland gaat onder voorwaarden bronbelasting heffen op royalty's en rentebetalingen aan laagbelaste buitenlandse entiteiten. Bron: Wet bronbelasting 2021